این آموزش برای استفاده مشتریان دفتر توسعه فردی / برنامه ریزی یکماهه نوشته شده است و شما به احتمال خیلی زیاد مشتری این دفتر بوده اید. به شما تبریک میگویم که تصمیم گرفته اید زندگیتان را تغییر دهید. این نمودار برای رصد مالی شما طراحی شده است.

این صفحه که در دفتر رو به روی شماست، این امکان را به شما میدهد تا در دامنه پولی که با آن سر و کار دارید برای خودتان نمودار اختصاصی طراحی کنید و درآمد و ورودی های مالی خودتون رو با خودکار سبز/آبی به صورت یک نقطه در دفتر ثبت کنید. همچنین میزان خرج و هزینه هایتان را به همان صورت با رنگ قرمز ثبت کنید و بعد از ثبت 30 نقطه در طول ماه، نقطه های همرنگ را به همدیگر وصل کرده و نموداری از درآمد و هزینه هایتان رسم کنید.