از شمایی که دفتر رو برای رشد و پیشرفت خودتون تهیه کرده اید تشکر میکنم.
شما انتخاب کرده اید که در زندگیتان با برنامه باشید و قطعا در آینده به نتیجه خواهید رسید.
«هر پیشرفتی حاصل یک رشته از رفتار های پیش از آن به شمار میرود. همان ها موجب ایجاد زمینه ای میشوند که به نوبه خود، پیش زمینه یک تغییر مهم است.
باید بخاطر داشت که موثرترین نتیجه ها همیشه دیر ظاهر میشوند، هیچ تغییری به صورت ناگهانی رخ نمیدهد و مستلزم سال های طولانی تلاش است»

برای انتخاب هر صفحه، روی آن ضربه بزنید.