رستوران مک‌دونالد از زبان مَکسوِل

رستوران مک‌دونالد از زبان مَکسوِل

مکسول در کتاب اصول رهبری خود داستان جالبی را برای درک ساده‌تر قانون حد رهبری بیان می‌کند. (قابلیت رهبری حدی دارد که میزان کارآیی شخص را تعیین می‌کند و هرچه قابلیت رهبری فرد کمتر باشد، حد توان بالقوه او پایین‌تر است. هرچه قابلیت رهبری پیشتر باشد، کارآیی بالاتر است. به...